top of page

RAPPORTER & dokument

Foldrar
Folder om projektet (Sve)

Folder om projektet (Eng)
LEKMANNARAPPORT 2022 (SVE))

PLANER och DOKUMENTATION
Arbetsplan för projektet
Kommunikationsplan för projektet
Kulturhistorisk dokumentation av Råne- och Åbyälven
Kulturhistorisk dokumentation av Lögdeälven
Referensstatus för projektets vattendrag
sammanställning av biologiska data över laxens och öringens status i älvar inom reborn-life
förstudie av glochidie-larver på lax och öring i älvar inom reborn-life (engelska)
Utterförekomst innan miljöåterställning av vattendrag
Kulturdokumentation Lina- och Vassara älvar


Uppföljningar
uppföljning av förändringar i geomorfologi och hydraulik av restaurering (engelska)
Kvantifiering av fysisk förändring efter restaurering mha drönare & gis (engelska)
rapport lekbottenuppföljning 2020 (engelska)
Utterförekomst före och efter miljöåterställning av vattendrag
Utvärdering av utbredning och tätheter av glochidielarver (Flodpärlmussla) på lax och öring (ENGELSKA)
Number of restored spawning sites within project ReBorN in county of Västerbotten (engelska)

Number of restored spawning sites within project ReBorN in county of Norrbotten (Engelska)
STREAM RESTORATION IMPACTS ON AND POSTRESTORATION ADJUSTMENT OF GEOMORPHOLOGY, GEOMORPHIC COMPLEXITY & HYDRAULICS - Hydromorphological monitoring of ReBorN LIFE Project (ENG)

Monitoring of socio-economic impact of the project ReBorN (LIFE15 NAT/SE/000892) (ENG)

Monitoring of the salmon and trout stocks in rivers within project ReBorN (Engelska)

Monitoring of rewetted areas (action D5) within project ReBorN in the county of Norrbotten (ENGELSKA)
Monitoring of rewetted areas (action D5) within project ReBorN in the county of Västerbotten (ENGELSKA)
Monitoring of function of spawning sites within project ReBorN (ENG)

RESOR
vår resa till Skottland 2018
vår resa till jämtland 2019 (ENG)


EFTER PROJEKTETS SLUT
AFTER LIFE PLAN (ENG)
SLUTRAPPORT (ENG)

bottom of page