top of page

Natura-2000 & LIFE

 

NATURA-2000 ÄR EU:S BEVARANDENÄTVERK AV ARTER OCH NATURTYPER. SYFTET ÄR ATT UPPNÅ ELLER UPPRÄTTHÅLLA GYNNSAM BEVARANDESTATUS. 

 

LIFE ÄR EU:S EKONOMISKA STÖDPROGRAM TILL MILJÖ-NATURVÅRDSPROJEKT INOM EU.

bottom of page