NÅGRA UTAV PROJEKTETS MÅL

MINST 200 KM

VATTENDRAG SKA ÅTERSTÄLLAS

MINST 2300

LEKBOTTNAR SKA ANLÄGGAS

FYRA DEMONSTRATIONSOMRÅDEN

SKA SKAPAS I LÄNEN. DESSA BLIR UTBILDANDE KRING RESTAURERING SAMT HUR SKOGBRUKET TAR GOD HÄNSYN TILL VATTENMILJÖER

FÖRBÄTTRA LIVSMILJÖER

FÖR MÅLARTERNA LAX, FLODPÄRLMUSSLA OCH UTTER

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning