top of page

NÅGRA UTAV PROJEKTETS MÅL

MINST 200 KM

VATTENDRAG SKA ÅTERSTÄLLAS

MINST 2300

LEKBOTTNAR SKA ANLÄGGAS

FYRA DEMONSTRATIONSOMRÅDEN

SKA SKAPAS I LÄNEN. DESSA BLIR UTBILDANDE KRING RESTAURERING SAMT HUR SKOGBRUKET TAR GOD HÄNSYN TILL VATTENMILJÖER

FÖRBÄTTRA LIVSMILJÖER

FÖR MÅLARTERNA LAX, FLODPÄRLMUSSLA OCH UTTER

bottom of page