top of page

Historik

VARFÖR RESTAURERA?

 

FRÅN MITTEN AV 1800-TALET PÅBÖRJADES DEN STORSKALIGA FLOTTNINGSVERKSAMHETEN. VATTENVÄGEN VAR DET BÄSTA SÄTTET ATT TRANSPORTERA TIMRET FRÅN DET SKOGSRIKA INLANDET TILL FÖRÄDLINGSINDUSTRIERNA VID KUSTEN.

 

FÖR ATT UNDERLÄTTA TIMRETS FRAMFART I VATTENDRAGEN RÄTADES OCH RENSADES VATTENDRAGEN PÅ BLOCK OCH STEN. DÄRMED FÖRSVANN I STOR UTSTRÄCKNING LIVSMILJÖERNA FÖR DE VATTENLEVANDE ARTERNA SOM FISK OCH MUSSLOR.

bottom of page