Historik

VARFÖR RESTAURERA?

 

FRÅN MITTEN AV 1800-TALET PÅBÖRJADES DEN STORSKALIGA FLOTTNINGSVERKSAMHETEN. VATTENVÄGEN VAR DET BÄSTA SÄTTET ATT TRANSPORTERA TIMRET FRÅN DET SKOGSRIKA INLANDET TILL FÖRÄDLINGSINDUSTRIERNA VID KUSTEN.

 

FÖR ATT UNDERLÄTTA TIMRETS FRAMFART I VATTENDRAGEN RÄTADES OCH RENSADES VATTENDRAGEN PÅ BLOCK OCH STEN. DÄRMED FÖRSVANN I STOR UTSTRÄCKNING LIVSMILJÖERNA FÖR DE VATTENLEVANDE ARTERNA SOM FISK OCH MUSSLOR.

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning