kontaktuppgifter

ROGER VALLIN

TOMMY VENNMAN

SOFIA PERÄ

PATRIK OLOFSSON

ROBERT STRÖM

JOHANNA HÄGGLUND

DAN OJANLATVA

EMIL ÖHMAN

MARCUS PETTERSSON

CHRISTINA MYRESTAM

PROJEKTLEDARE

PROJEKTLEDARE

BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE

BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE

TEKNISK KOORDINATOR

PROJEKTMEDARBETARE

KOORDINATOR

PROJEKTLEDARE SKOGSSTYRELSEN

PROJEKTKOORDINATOR SKOGSST.

KOORDINATOR NORDMALINGS KOMMUN

070 344 73 28

070 337 73 92

010 225 54 06

010 225 53 92

072 225 43 69

072 424 28 12

076 149 86 18

0920 238 211

0930 298 34

070 239 74 18

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning