ÅBYÄLVEN

FYRA GRÄVMASKINER KOMMER
ATT ARBETA I ÅBYÄLVEN I ÅR.
DU KAN SE DERAS PLACERING I KARTAN. 

ÅBYÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I AUKTSJAUR, SÖDER OM MOSKOSEL I NORRBOTTENS LÄN. FLERA STORA KÄLLSJÖAR BIDRAR MED VATTEN TILL ÄLVEN SOM GÖR ATT DEN SNABBT VÄXER TILL EN LUGNFLYTANDE SKOGSÄLV. DE STÖRSTA SJÖARNA I SYSTEMET ÄR LAUKER, VUOTTNER OCH ÖSTRA KIKKEJAUR.

EFTER ATT ÖSTRA KIKKEJAUR PASSERATS DOMINERAR LÅNGSTRÄCKTA SELOMRÅDEN NÄSTAN TILL LÄNSSGRÄNSEN.  ÄLVENS KARAKTÄR ÄNDRAS DRAMATISKT EFTER KLUBBFORS DÅ STRÅK- OCH FORSPARTIER BLIR DOMINERANDE.

 

DET ÄR ENDAST INOM NORRBOTTENS LÄN SOM RESTAURERING GENOMFÖRS I DETTA PROJEKT.

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning