Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning

Restaurering av vattendrag

RESTAURERINGEN SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA ELLER ATT ÅTERSKAPA SKADADE ELLER FÖRSTÖRDA VATTENMILJÖER. DETTA KAN GÖRAS PÅ OLIKA SÄTT, MEN VANLIGAST ÄR ATT GÖRA DET MASKINELLT OCH/ELLER MANUELLT.