Restaurering av vattendrag

RESTAURERINGEN SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA ELLER ATT ÅTERSKAPA SKADADE ELLER FÖRSTÖRDA VATTENMILJÖER. DETTA KAN GÖRAS PÅ OLIKA SÄTT, MEN VANLIGAST ÄR ATT GÖRA DET MASKINELLT OCH/ELLER MANUELLT. 

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning