Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning

Umeå Universitet
ANSVARAR FÖR ATT MÄTA OCH DOKUMENTERA HUR VATTENDRAGEN FÖRÄNDRAS EFTER RESTAURERINGEN. 

 

FISKESPÖNA ANVÄNDS FÖR ATT DRA FLOTTEN MED MÄTUTRUSTNINGEN - INTE FÖR ATT FISKA MED.