top of page

PARTNERS

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTEN
PROJEKTÄGARE OCH HAR ETT HUVUDANSVAR FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE.

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN
PARTNER OCH BIDRAR TILL PROJEKTETS GENOMFÖRANDE.

SKOGSSTYRELSEN
PARTNER OCH ANSVARAR FÖR ATT UPPRÄTTA DEMONSTRATIONSOMRÅDEN OCH INFORMERA OM HÄNSYN TILL VATTEN I SAMBAND MED SKOGBRUKSÅTGÄRDER.

GÄLLIVARE- & NORDMALINGS KOMMUN
PARTNERS OCH BIDRAR TILL PROJEKTETS GENOMFÖRANDE.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

PARTNER OCH BIDRAR I STOR UTSTRÄCKNING TILL DEN NATIONELLA MEDFINANSIERINGEN.

bottom of page