top of page

Flodpärlmussla

(Margaritifera margaritifera)

FLODPÄRLMUSSLAN ÄR EN AV DE ÄLDSTA DJURARTERNA I DEN SVENSKA FAUNAN. DEN DOKUMENTERAT ÄLDSTA ÄR CA 270 ÅR. MUSSLAN ÄR STARKT HOTAD OCH UTAN KONKRETA BEVARANDEÅTGÄRDER ÄR DESS FRAMTIDA ÖVERLEVNAD OVISS. MUSSLAN TRIVS BÄST I RENA OPÅVERKADE VATTENDRAG MED FÖREKOMST AV ÖRING ELLER LAX DÅ DESS LARVSTADIUM ÄR BEROENDE AV NÅGON AV DESSA ARTER. 

bottom of page