Flodpärlmussla

(Margaritifera margaritifera)

FLODPÄRLMUSSLAN ÄR EN AV DE ÄLDSTA DJURARTERNA I DEN SVENSKA FAUNAN. DEN DOKUMENTERAT ÄLDSTA ÄR CA 270 ÅR. MUSSLAN ÄR STARKT HOTAD OCH UTAN KONKRETA BEVARANDEÅTGÄRDER ÄR DESS FRAMTIDA ÖVERLEVNAD OVISS. MUSSLAN TRIVS BÄST I RENA OPÅVERKADE VATTENDRAG MED FÖREKOMST AV ÖRING ELLER LAX DÅ DESS LARVSTADIUM ÄR BEROENDE AV NÅGON AV DESSA ARTER. 

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning