Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning

KALIXÄLVEN

(VassarA älv)

ÅTERSTÄLLD 2017

(Lina älv)

ÅRETS MILJÖÅTERSTÄLLNINGSINSATSER ÄR AVSLUTADE FÖR I ÅR.

DRYGT 3 MIL VÄSTER OM KIRUNA LIGGER KALIXÄLVENS STÖRSTA KÄLLSJÖ PAITTASJÄRVI, VARS KÄLLFLÖDEN HÄRRÖR FRÅN GLACIÄRER I KEBNEKAISEMASSIVET. DE STÖRSTA BIFLÖDENA TILL KALIXÄLVEN ÄR KAITUMÄLVEN OCH ÄNGESÅN.

 

I PROJEKTET SKER INGA ÅTGÄRDER I SJÄLVA HUVUDFÅRAN UTAN I SIDOVATTENDRAGEN VASSARAÄLVEN OCH LINAÄLVEN.