KALIXÄLVEN

(VassarAälvEN)

ÅTERSTÄLLD 2017

(LinaälvEN)

ÅTERSTÄLLD 2020

DRYGT 3 MIL VÄSTER OM KIRUNA LIGGER KALIXÄLVENS STÖRSTA KÄLLSJÖ PAITTASJÄRVI, VARS KÄLLFLÖDEN HÄRRÖR FRÅN GLACIÄRER I KEBNEKAISEMASSIVET. DE STÖRSTA BIFLÖDENA TILL KALIXÄLVEN ÄR KAITUMÄLVEN OCH ÄNGESÅN.

 

I PROJEKTET SKER INGA ÅTGÄRDER I SJÄLVA HUVUDFÅRAN UTAN I SIDOVATTENDRAGEN VASSARAÄLVEN OCH LINAÄLVEN.