top of page

byskeälven
(långträskälveN)
 ARBETET I BYSKEÄLVEN

ÄR AVSLUTAT

BYSKEÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I JERFOJAUROMRÅDET I ARVIDSJAURS KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN. KÄLLOMRÅDENA KÄNNETECKNAS AV ATT VARA RELATIVT FLACKA MED MÅNGA SJÖAR, VARAV DE STÖRSTA ÄR VÄSTRA KIKKEJAUR, ARVIDSJAURSJÖN OCH KILVER. 

 

MED TILLSKOTT FRÅN OMGIVANDE BIFLÖDEN FÅR VATTENDRAGET ALLTMER KARAKTÄREN AV EN VILD OBRUTEN SKOGSÄLV MED BRUSANDE FORSAR OCH HÖGA FALL. FALLET I FÄLLFORS ÄR DET MEST IÖGONFALLANDE.

 

DEN RELATIVT LÄTTERODERADE MARKEN HAR GJORT ATT ÄLVEN HAR KUNNAT GRÄVA SIG DJUPT VILKET GÖR ATT BRANTA SLUTTNINGAR RESER SIG PÅ BÅDA SIDOR OM STRANDEN, MARANÄSVÄLTAN ÄR EN KÄND EROSIONSRAVIN.

 

DE SISTA 3 MILEN ÄR MYCKET BRANTA OCH DEN TOTALA FALLHÖJDEN FRÅN KILVER TILL MYNNINGEN I BYSKEFJÄRDEN ÄR 362 METER. I PROJEKTET ÄR DET ENDAST BIFLÖDET LÅNGTRÄSKÄLVEN SOM RESTAURERAS.

bottom of page