LÄNGDEN AV HUVUDFÅRAN PITEÄLV ÄR DRYGT 40 MIL. DE STORA SJÖARNA MAVASJAURE  OCH PIESKEHAURE VID NORSKA GRÄNSEN ÄR ÄLVENS STORA KÄLLSJÖAR. ÄLVEN HAR MÅNGA OCH STORA SEL SAMT FLERA JÄTTESJÖAR SOM T.EX. TJEGGELVAS, RAPPEN OCH VUOLVOJAURE.

PITEÄLVEN KAN DELAS UPP I TRE OLIKA DELAR;

 

FJÄLLÄLVEN FRÅN MAVASJAURE/ PIESKEHAURE NER TILL TJEGGELVAS,

 

SKOGSÄLVEN FRÅN TJEGGELVAS NER MOT STORFORSEN (EUROPAS STÖRSTA OBUNDNA VATTENFALL), OCH

 

KUSTÄLVEN FRÅN STORFORSEN OCH NER TILL PITEÅ OCH BOTTENVIKEN.

PITEÄLVEN

(Stockforsälven & Vitbäcken)

ARBETET FÖRVÄNTAS VARA FÄRDIGT EFTER FÄLTSÄSONGEN 2021

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning