top of page

RÅNEÄLVEN

ARBETET I RÅNEÄLVEN

ÄR AVSLUTAT

I DE ÖVERSTA ÅTTA MILEN AV HUVUDFÅRAN STRÖMMAR VATTNET LUGNT OCH AVBRYTS AV MINDRE FORSAR. DE MELLANLIGGANDE SJU MILEN FRÅN MUORKAFORS STRAX NEDAN POLCIRKELN OCH TILL VALVTRÄSK HYSER KRAFTIGA STRÖMMAR OCH LÄNGRE FORSSTRÄCKOR. LÄNGS DENNA STRÄCKA SAKNAS I STORT SETT SJÖAR, OCH OMGIVNINGEN BESTÅR FRÄMST AV BARRSKOG.

 

25 KM NEDSTRÖMS, VID ÖVERSELET, LIGGER HÖGSTA KUSTLINJEN. UPPSTRÖMS DENNA SAKNAR ÄLVEN SAMMANHÄNGANDE DALGÅNG.

 

DEN SISTA STRÄCKAN PÅ FEM MIL ÄR VARIERANDE MELLAN STORA SJÖAR OCH KORTA FORSAR DÄREMELLAN. I ÄLVDALEN DOMINERAR OMRÅDEN MED FINSEDIMENT PÅ VILKA VIDSTRÄCKTA JORDBRUKSMARKER ÄR BELÄGNA.

bottom of page