LÖGDEÄLVEN

RESTAURERINGSARBETET ÅR 2019 ÄR FÄRDIGT. KARTAN UPPDATERAS MED PLATSER FÖR ÅTERSTÄLLNING I JUNI 2020

LÖGDEÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I GRANSJÖN, ETT STÖTTINGFJÄLLSOMRÅDE SOM BESTÅR AV ETT STORT MYR- OCH SKOGSKOMPLEX. DE ÖVERSTA DELARNA KÄNNETECKNAS AV ATT VARA RELATIVT FLACKA OCH DÄRMED RÄTT LUGNFLYTANDE. ÄLVENS KARAKTÄR ÄNDRAS EFTER ENDAST ETT PAR KILOMETER, DÄR STRÅK- OCH FORSOMRÅDEN BLIR DOMINERANDE. MED TILLSKOTT FRÅN OMGIVANDE BIFLÖDEN FÅR VATTENDRAGET ALLTMER KARAKTÄREN AV EN VILD OBRUTEN SKOGSÄLV MED BRUSANDE FORSAR OCH HÖGA FALL.

 

DEN LÄTTERODERADE MARKEN HAR GJORT ATT ÄLVEN HAR KUNNAT GRÄVA SIG DJUPT VILKET GÖR ATT BRANTA SLUTTNINGAR RESER SIG LÄNGS BÅDA SIDOR OM ÄLVEN. DE SISTA KILOMETRARNA ÄR RELATIVT LUGNFLYTANDE OCH HÄR MEANDRAR ÄLVEN KRAFTIGT INNAN DEN MYNNAR I NORDMALINGSFJÄRDEN. DÅ HAR ÄLVEN FALLIT 526 M FRÅN GRANSJÖN.

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning