top of page

LÖGDEÄLVEN

ARBETET I LÖGDEÄLVEN

ÄR AVSLUTAT

LÖGDEÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I GRANSJÖN, ETT STÖTTINGFJÄLLS-OMRÅDE SOM BESTÅR AV ETT STORT MYR- OCH SKOGSKOMPLEX.
 

DE ÖVERSTA DELARNA KÄNNETECKNAS AV ATT VARA RELATIVT FLACKA OCH DÄRMED RÄTT LUGNFLYTANDE. ÄLVENS KARAKTÄR ÄNDRAS EFTER ENDAST ETT PAR KILOMETER, DÄR STRÅK- OCH FORSOMRÅDEN BLIR DOMINERANDE. MED TILLSKOTT FRÅN OMGIVANDE BIFLÖDEN FÅR VATTENDRAGET ALLTMER KARAKTÄREN AV EN VILD OBRUTEN SKOGSÄLV MED BRUSANDE FORSAR OCH HÖGA FALL. 

DEN LÄTTERODERADE MARKEN HAR GJORT ATT ÄLVEN HAR KUNNAT GRÄVA SIG DJUPT VILKET GÖR ATT BRANTA SLUTTNINGAR RESER SIG LÄNGS BÅDA SIDOR OM ÄLVEN.

 

DE SISTA KILOMETRARNA ÄR RELATIVT LUGNFLYTANDE OCH HÄR MEANDRAR ÄLVEN KRAFTIGT INNAN DEN MYNNAR I NORDMALINGSFJÄRDEN. DÅ HAR ÄLVEN FALLIT 526 M FRÅN GRANSJÖN.
 

bottom of page