top of page

Lax (SALMO SALAR)

 

LAXEN ÄR EN FISKART SOM LEVER SITT LIV I BÅDE HAV OCH ÄLV. YNGLEN FÖDS I ÄLVAR OCH TILLBRINGA VANLIGTVIS SINA FÖRSTA ÅR I VATTENDRAGET FÖR ATT DÄREFTER VANDRA TILL SINA UPPVÄXTOMRÅDEN I HAVET. EFTER ETT PAR ÅR VI HAVET VANDRAR LAXEN TILLBAKA FÖR ATT LEKA I VATTENDRAGET. LAXEN ÄR BEROENDE AV FRIA VANDRINGSVÄGAR DÅ JUST VANDRINGEN ÄR EN VIKTIG DEL AV BETEENDET.

bottom of page