Lax (SALMO SALAR)

 

LAXEN ÄR EN FISKART SOM LEVER SITT LIV I BÅDE HAV OCH ÄLV. YNGLEN FÖDS I ÄLVAR OCH TILLBRINGA VANLIGTVIS SINA FÖRSTA ÅR I VATTENDRAGET FÖR ATT DÄREFTER VANDRA TILL SINA UPPVÄXTOMRÅDEN I HAVET. EFTER ETT PAR ÅR VI HAVET VANDRAR LAXEN TILLBAKA FÖR ATT LEKA I VATTENDRAGET. LAXEN ÄR BEROENDE AV FRIA VANDRINGSVÄGAR DÅ JUST VANDRINGEN ÄR EN VIKTIG DEL AV BETEENDET.

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning