top of page

Pite-älvEN

LÄNGDEN PÅ SJÄLVA PITEÄLV ÄR DRYGT 40 MIL. DE STORA SJÖARNA MAVASJAURE (INGÅR EJ I NATURA 2000-OMRÅDET) OCH PIESKEHAURE VID NORSKA GRÄNSEN ÄR DE STORA KÄLLSJÖARNA TILL PITEÄLVEN. ÄLVEN HAR MÅNGA OCH STORA SEL SAMT FLERA JÄTTESJÖAR SOM T.EX. TJEGGELVAS, RAPPEN OCH VUOLVOJAURE.

 

PITEÄLVEN KAN UPPDELAS I TRE OLIKA DELAR, FJÄLLÄLVEN FRÅN MAVASJAURE/ PIESKEHAURE NER TILL TJEGGELVAS, SKOGSÄLVEN FRÅN TJEGGELVAS NER MOT STORFORSEN (EUROPAS STÖRSTA OBUNDNA VATTENFALL), OCH KUSTÄLVEN FRÅN STORFORSEN OCH NER TILL PITEÅ OCH BOTTENVIKEN.

 

PITEÄLVEN HAR RELATIVT FÅ BIFLÖDEN MEN BLAND DE STÖRSTA ÄR VARJISÅN OCH ABMOÄLVEN. I PROJEKTET ÄR DET BIFLÖDENA STOCKFORSÄLVEN OCH DELAR AV VITBÄCKEN SOM SKA RESTAURERAS.

 

bottom of page