top of page

Öring - (Salmo trutta)

ÖRINGEN LEKER ÖVER GRUSBOTTNAR I STRÖMMANDE VATTENDRAG. ARTENS NAMN, ÖRING, KOMMER SIG JUST AV ATT FISKEN UPPEHÅLLER SIG I VATTEN DÄR BOTTEN BESTÅR AV ÖR, DET VILL SÄGA GROVT GRUS. OFTAST BRUKAR TRE OLIKA TYPER AV ÖRING URSKILJAS UTIFRÅN SKILLNADER I LEVNADSSÄTT. FÖRST, HAVSÖRINGEN SOM ÄR EN HAVSVANDRANDE (ANADROM) ÖRING SOM UTVANDRAR FRÅN SITT FÖDELSEVATTEN TILL HAVET, SEDAN INSJÖÖRING SOM ÄR ANPASSAD TILL ETT LIV I SÖTVATTEN UNDER HELA SIN LIVSCYKEL OCH VANDRAR FRÅN SITT FÖDELSEVATTEN TILL EN INSJÖ. SAMT SIST MEN INTE MINST; BÄCKÖRING, SOM ÄR EN SMÅVÄXT ÖRING SOM LEVER HELA SITT LIV I BÄCKAR OCH ANDRA STRÖMMANDE VATTENDRAG.

bottom of page