top of page

Lögdeälven

LÖGDEÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I GRANSJÖN I DET LÅGFJÄLLSBETONADE STÖTTINGFJÄLLSOMRÅDET SOM BESTÅR AV ETT STORT MYR- OCH SKOGSKOMPLEX. DE ÖVERSTA DELARNA KÄNNETECKNAS AV ATT VARA RELATIVT FLACKA OCH DÄRMED RÄTT LUGNFLYTANDE. ÄLVENS KARAKTÄR ÄNDRAS EFTER ENDAST ETT PAR KILOMETER, DÅ STRÅK OCH FORSOMRÅDEN BLIR DOMINERANDE. MED TILLSKOTT FRÅN OMGIVANDE BIFLÖDEN FÅR VATTENDRAGET ALLTMER KARAKTÄREN AV EN VILD OBRUTEN SKOGSÄLV - MED BÅDE BRUSANDE FORSAR OCH HÖGA FALL.

 

DEN RELATIVT LÄTTERODERADE MARKEN HAR GJORT ATT ÄLVEN HAR KUNNAT GRÄVA SIG DJUPT VILKET GÖR ATT BRANTA SLUTTNINGAR RESER SIG LÄNGS BÅDA SIDOR OM ÄLVEN. DE SISTA KILOMETRARNA ÄR RELATIVT LUGNFLYTANDE OCH HÄR MEANDRAR ÄLVEN KRAFTIGT INNAN DEN MYNNAR I NORDMALINGSFJÄRDEN. DÅ HAR ÄLVEN FALLIT 526 M FRÅN GRANSJÖN.

bottom of page