top of page

Kalixälven

DRYGT 3 MIL VÄSTER OM KIRUNA LIGGER KALIXÄLVENS STÖRSTA KÄLLSJÖ PAITTASJÄRVI, VARS KÄLLFLÖDEN HÄRRÖR FRÅN GLACIÄRER I KEBNEKAISEMASSIVET. DE STÖRSTA BIFLÖDENA TILL KALIXÄLVEN ÄR KAITUMÄLVEN OCH ÄNGESÅN. I PROJEKTET SKER INGA ÅTGÄRDER I SJÄLVA HUVUDFÅRAN UTAN I SIDOVATTENDRAGEN VASSARAÄLVEN OCH LINAÄLVEN.

bottom of page