top of page

Åbyälven

ÅBYÄLVEN HAR SITT URSPRUNG I AUKTSJAUR, SÖDER OM MOSKOSEL I NORRBOTTENS LÄN. FLERA STORA KÄLLSJÖAR BIDRAR MED VATTEN TILL ÄLVEN SOM GÖR ATT DEN SNABBT VÄXER TILL EN LUGNFLYTANDE SKOGSÄLV. DE STÖRSTA SJÖARNA I SYSTEMET ÄR LAUKER, VUOTTNER OCH ÖSTRA KIKKEJAUR. ALLA DEM BELÄGNA I NORRBOTTENS LÄN.

EFTER ATT ÖSTRA KIKKEJAUR PASSERATS DOMINERAR LÅNGSTRÄCKTA SELOMRÅDEN NÄSTAN TILL LÄNSSGRÄNSEN. BYSKESELET TILLHÖR ETT AV DE STÖRRE. KARAKTÄREN PÅ ÅBYÄLVEN ÄNDRAS DRAMATISKT EFTER KLUBBFORS DÅ STRÅK- OCH FORSPARTIER BLIR DOMINERANDE. LÄNGRE FORSOMRÅDEN TAR VID OCH BORGFORSEN OCH LÅNGFORSEN KAN NÄMNAS. MALBÄCKEN OCH TVÄRÅN ÄR TVÅ AV DE STÖRRE VATTENDRAG SOM MYNNAR I ÅBYÄLVEN INOM VÄSTERBOTTENS LÄN. DET ÄR ENDAST I NORRBOTTENS LÄN SOM RESTAURERING SKA GENOMFÖRAS I DETTA PROJEKT.

bottom of page